Agil tilgængelighedstest

Test af webtilgængelighed for websteder, selvbetjeningsløsninger og apps

Skal du have nyt websted, app eller selvbetjeningsløsning?

Ønsker du at sikre, din nye løsning er tilgængelig fra start?

Test af webtilgængelighed er mange ting – vores agile tilgængelighedstest af dit nye websted, selvbetjeningsløsning eller app sikrer, at din løsning lige fra start overholder alle tilgængelighedskrav.

Når vi tester din webtilgængelighed, gennemfører vi små, hurtige testrunder tilpasset dit udviklingsprojekt. Efter hver runde får du en udførlig testrapport og dertil hørende teknisk vejledning i, hvordan du retter de fundne tilgængelighedsproblemer. Vi samarbejder gerne med din leverandør i alle faser af projektet.

Den danske lovgivning baserer sig på et EU direktiv, der beskriver, hvilke krav man skal leve op til i sin webløsning. Du kan læse mere om direktivet hos Digitaliseringsstyrelsen.

Det får du med en agil tilgængelighedstest

  • Løbende tilgængelighedstest af dit nye websted, selvbetjeningsløsning eller app
  • Vi er med hele vejen igennem dit udviklingsprojekt. Fra det første design og de første kodestumper.
  • Vi sikrer, at tilgængelighed er bygget ind i dine nye løsninger, produkter og tjenester fra starten.
  • Vi sikrer, at du, dine udviklere og din leverandør får webtilgængelighed ind under huden gennem test, dialog og teknisk rådgivning.
  • Vi følger de identificerede problemstillinger helt til dørs og frem til overtagelsesprøve gennem gentest og rådgivningsseancer.

Hvem kan drage nytte af vores test af webtilgængelighed?

Du kan få gavn af en agil tilgængelighedstest, hvis du er en:

  • En offentlig myndighed
  • Webshop-ejer
  • Et forsikringsselskab eller et pensionsselskab med selvbetjeningsløsninger
  • En bankvirksomhed
  • En organisation eller virksomhed, der tilbyder online services og selvbetjeningsløsninger

Test af webtilgængelighed - hvordan fungerer det?

Webtilgængelighed test af Christian

Med fra start

Vi tester din webtilgængelighed helt fra starten af designfasen, hvor vi med reviews og rådgivning sikrer, at godt design og tilgængelighed går hånd i hånd.

Vi tester løbende

Når jeres udviklere har udviklet de generelle komponenter, der skal bruges i løsningen, tester vi disse for tilgængelighed og giver teknisk rådgivning i eventuelle problemer.

Justering efter behov

Når jeres navigation og indhold bygges op, tester vi dette løbende og justerer efter behov. Dette kan finde sted over flere agile testrunder, tilpasset jeres udviklingsproces.

Afslutning med samlet test

Vi afslutter vores test af webtilgængelighed med en testrapport, som I kan bruge som dokumentation for gennemført tilgængelighedstest. Vi udregner en tilgængelighedsscore. Testen gennemføres efter samme metode som den officielle monitorering af offentlige myndigheders løsninger.

Afrapportering og teknisk rådgivning

Hver test dokumenteres i en letforståelig testrapport. Der afholdes et overdragelses- / rådgivningsmøde efter hver testrunde. Inkluderet er den tekniske rådgivning, der er nødvendig for, at I og jeres leverandør kan rette de issues, der er beskrevet. Gentest er selvfølgelig inkluderet i servicen.

Hvad koster en agil tilgængelighedstest?

Pakkepris - web

For et mellemstort / stort websted: 46.500,- For mindre løsninger udregnes en speciel pris (Hvis man kan teste løsningen ud fra 7-10 sider, er det ca. ½ pris af ovennævnte)

Pakkepris - app

For en app af normal kompleksitet: 22.500,-

Når din løsning overgår til drift

Vælg et abonnement

Hvis du ved, at dit nye websted eller din app gennemgår mange løbende ændringer, som kræver løbende tilgængelighedstests, kan du med fordel vælge en abonnementsløsning.

Det får du med et abonnement

Du får løbende testet, om der er sket ændringer i tilgængeligheden i din løsning. Vi laver ny kontrol ved større versionsskift. Ellers overvåger vi din løsning og gennemfører løbende verifikationstest.

Så meget koster et abonnement pr. år

For et mellemstort / stort websted: 30.000,-

For mindre løsninger udregnes en speciel pris (Hvis man kan teste løsningen ud fra 7-10 sider, er det ca. ½ pris af ovennævnte)

For en app af normal kompleksitet: 16.500,-

Vælg en klippekortsløsning

Hvis du har brug for hjælp og rådgivning efter behov, kan du tilkøbe et klippekort med teknisk rådgivning.

Det får du med et klippekort

Du får et klippekort, så du kan kontakte os og få hjælp til alt vedrørende test af tilgængelighed i din løsning.

Det kan være konkrete testopgaver eller teknisk rådgivning til udbedring af tilgængelighedsproblemer i din løsning.

Så meget koster et klippekort

Kr. 700,- pr time med mulighed for mængderabat:

5% ved mere end 25 timer
10% ved mere end 50 timer
15% ved mere end 75 timer