Seneste nyt

Fra kok til tilgængelighedsekspert


Anton Thorsson er IT konsulent hos Inqlude IT, som er en nonprofit virksomhed, der arbejder for digital inklusion.

Han startede som kok, men er nu en af de stærkeste eksperter i Danmark indenfor webtilgængelighed. Anton arbejder med koordinering af test, udvikling af metoder til test samt afholder kurser i at tilgængeliggøre dokumenter.

Han har udviklet sig til at være en af de centrale personer i samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen om monitorering af offentlige websteder og mobilapplikationers overholdelse af webtilgængelighedsloven.

 

Anton har en autismediagnose (også kendt som Asperger), der har givet ham nogle udfordringer hen ad vejen, men som også har givet ham nogle kompetencer til at lære nyt og sætte sig ind i kompliceret stof.

 

Læs hans spændende historie her.

 

Da Anton Thorsson gik i 8. klasse, skulle han lære om kvadratrod. Matematiklæreren viste, hvordan den blev udregnet, men Anton spurgte ”hvorfor?”. Læreren sagde ”sådan er det bare”, og Anton brugte en weekend på at søge forklaringer på internettet, indtil han fandt forklaringer, han forstod.

 

Den nu 38-årige konsulent hos Inqlude IT er hele sit liv blevet drevet af ønsket og behovet for at lære nyt, sætte sig grundigt ind i nye områder og først slippe interesserne igen, når han har forstået alt.


 • Som barn var der ikke rigtig noget, som ikke interesserede mig. Når jeg havde fundet en ny interesse, kastede jeg mig ind i det fuldt ud. Det var lige fra astronomi og fotografi til matematik og også fodbold, hvor jeg hurtigt lærte alle reglerne, forklarer han.

 

Kok i København

Anton havde som ung en tendens til at skille ting ad, som for eksempel familiens kaffemaskine eller ure, for at se, hvordan de hang sammen. Han elskede at lære, at søge oplysninger, blive selvlært ekspert, indtil han nåede et mætningspunkt og kastede sig over næste spændende emne.

Han er født på Island i 1984 og flyttede som 13-årig til Als sammen med sin familie. Allerede i 7. klasse meddelte han, at han ville være kok. Et kæmpestort område, hvor man aldrig kunne få viden nok. Det var ikke så meget selve madlavningen, der fangede hans begejstring, men mere den naturvidenskabelige del af faget - hvad passer sammen, og hvordan reagerer de forskellige råvarer og processer på hinanden. Anton kom i lære som kok i København.


 • Jeg lærte hurtigt, at den vigtigste del af en koks arbejde er ikke selve maden, det er forberedelse og have overblik over de mange bestillinger. Man skal kunne bevare roen og have overblik og være skarp på planlægning, siger han.

 

Stress og diagnose

Efter at have gennemført uddannelsen flyttede Anton til Aalborg, hvor resten af familien også havde slået sig ned. Han arbejdede flere forskellige steder, fordi han til stadighed var nærmest afhængig af at udvikle sig. Han blev med egne ord arbejdsnarkoman, og hans trang til evig kontrol gjorde det svært for ham at uddelegere opgaver, så han løste dem som oftest selv.


 • Jeg brændte ud og gik ned med stress. I den forbindelse fik jeg diagnosen Aspergers, hvilket både var skræmmende men også en forløsning – endelig var der en forklaring på mine udfordringer. Det var Aspergers, der var årsagen til mit behov for hele tiden at lære nyt, forklarer Anton.

 

Han blev enig med sundhedspersonalet om, at det ikke ville være sundt at gå tilbage til kokkefaget, og i stedet fik han et halvt års arbejdsevneafklaring hos IT-firmaet Special Minds. Umiddelbart herefter blev han ansat hos nystartede Inqlude IT, hvor han har været siden. Her føler han sig godt tilpas med opgaverne, med ansvaret og med kollegerne.

 

Meningsfuld fremtid

Anton har ingen formel it-uddannelse, men er selvlært og nyder godt af sine kompetencer som overblik, planlægning og nysgerrighed.


 • Alle kollegerne har en lignende diagnose eller har arbejdet sammen med nogen, der har. Det betyder, at der er stor forståelse for behovet for selv at have indflydelse på egne arbejdsdage. Hvis jeg kan mærke, at jeg har brug for at fordybe mig i et område, så beder jeg om det, og som regel får jeg lov, fordi det også er til firmaets bedste, siger han og peger på Inqlude IT’s speciale i webtilgængelighed som vigtigt for ham.
 • Det giver så meget mening for mig, at websider og apps selvfølgelig skal være tilgængelige for alle, uanset et muligt handicap. Det vil jeg rigtig gerne være med til at sikre ved at bruge det, jeg har lært.

 

I fritiden har Anton – belært af sin stressperiode – også givet sig selv nogle grænser for tidsforbrug. Han er i gang med at udvikle software til skibskaptajner sammen med både danske og udenlandske partnere, og der har han lovet sig selv, at han max må bruge en time om dagen på hverdage og seks timer i weekenderne.


 • Jeg fotograferer, tegner og maler også stadig, så jeg keder mig ikke. Hvis jeg skal kigge ud i fremtiden, så er jeg stadig hos Inqlude IT og udvikler mig selv. Der bliver nok mindre og mindre brug for os på den tekniske del med at finde løsninger på problemer, men i stedet tror jeg på, at kunderne vil efterspørge rådgivning om tilgængelighed på et tidligere tidspunkt i deres udviklingsforløb, håber Anton Thorsson.

Samarbejde med Region Nordjylland

Sikring af tilgængelighed af regionens apps

Marts 2022


Apps fra Region Nordjylland – nu tilgængelige for alle:

 

Region Nordjylland er et af de offentlige organer, som siden september 2020 har været omfattet af loven om tilgængelighed for offentlige websteder og apps. Det betyder kort fortalt, at appsene også skal kunne anvendes af borgere med funktionshandicap. Regionens afdeling Digitalisering og IT valgte et lokalt funderet konsortie bestående af tilgængelighedsspecialister i de tre firmaer Inklusio, Inqlude IT og Diversa Consult til at gennemgå ni forskellige apps – blandt andre OTH Nord, Mit hospital og Videosamtale - og komme med konkrete løsninger på de fundne udfordringer.


 • Vi fik kortlagt de udfordringer, der var i de forskellige apps i forhold til WCAG standardens krav om blandt andet kontraster, understøttelsen af forstørret tekst og at de skal kunne anvendes med skærmlæser og tastatur, forklarer Orla Pedersen, CEO hos Inqlude IT.

 

Efter at have overdraget og gennemgået resultaterne af testen for regionen og deres forskellige leverandører er det gået hurtigt med at få tilpasset løsningerne. Eksempelvis har der været et tæt samarbejde mellem regionen, tilgængelighedsspecialisterne og app-leverandøren hejDoktor, hvor Jonas Mosbech er udviklingschef.


 • Vi har løbende haft fokus på tilgængeligheden, men de sidste detaljer kom frem i lyset i forbindelse med specialisternes test. Det viste sig, at der var enkelte udfordringer med justering af skriftstørrelser, kontrast og understøttelse af skærmlæsere i Videosamtale mobilappen til Android og iOS, fortæller han.

 

Applikationerne blev rettet til efter best practices, genpubliceret og afslutningsvis blev rettelserne efterprøvet ved en opfølgende test af Inqlude IT.

Appen, Videosamtale, er nu fuldt optimeret for tilgængelighed, så den er brugbar for alle uanset en eventuel funktionsnedsættelse. For eksempel understøtter den nu brugen af skærmlæser, der er rettet kontraster, så svagtsynede kan bruge appen, og tastaturnavigation fungerer nu optimalt, så personer, der bruger tastatur eller pegeredskaber kan anvende den. Jonas Mosbech er godt tilfreds med samarbejdet.


 • Videosamtale appen er blevet strammet op, så den nu fuldt ud overholder den gældende lovgivning, og vi har fået tilført værdifuld erfaring i organisationen, siger han. 

 

Også Region Nordjylland har været tilfreds med processen og resultaterne.


 • Vi har først og fremmest lært noget om, hvad det vil sige at have en funktionsnedsættelse og hvor vigtigt det er, at ikke mindst sundhedsapps kan bruges af alle. Rent fagligt har vi fået en stor indsigt i test-arbejdet og i det hele taget er det en spændende rejse, vi har været på sammen med vores leverandører, lige som vores interne IT-ansatte har lært af samarbejdet, siger Lene Terien Adamsen fra Telesundhed i Region Nordjylland, der er ansvarlig for strategi og udviklingsproces for regionens apps.


Samarbejdet har også medført, at regionen har fået bistand til at skrive deres tilgængelighedserklæring, så brugere med funktionsnedsættelse kan orientere sig om appens tilgængelige tilstand.

April 2021:

Vi er nu flyttet ind i nye lokaler hos GrowAAL East


Vi har fået fine lokaler på Frederik Bajers Vej 300.

Vi er flyttet ind sammen med Inklusio og forventer, at der er mange af de andre virksomheder på adressen, vi kan komme til at arbejde sammen med. 

Og hvis der skulle være nogle, der vil være med til at nørde i tilgængelighed og usability, så er det bare perfekt.


Vi har altid (rigtig god) kaffe klar, så kig gerne forbi.


Vi holder en reception, når Corona-situationen giver os lov til det.


Nedenfor billeder af Inqlude IT teamet og Inklusio teamet.


Marts 2021: 

InqludeIT og Inklusio indgår aftale med Aalborg Kommune om sikring af webtilgængelighed i kommunens løsninger.


Lokale eksperter sikrer digital tilgængelighed

 

Når en døv skal bruge informationerne i en video på en kommunal hjemmeside, er det vigtigt, at den er tekstet, og når en synshandicappet har brug for at kende de gældende regler for forsamlinger, skal teksten på myndighedernes websted kunne læses af et skærmlæseprogram.

 

Siden efteråret 2020 har det været lovpligtigt, at de offentlige websteder skal være tilgængelige for alle borgere uanset eventuelle handicap eller funktionsnedsættelser. Senere kommer kravene til også at omfatte andre digitale platforme som banker, forsikringsselskaber, e-handel og lignende.

To ambitiøse, aalborgensiske virksomheder har i et højt specialiseret samarbejde bragt sig i spil til de særlige opgaver med at skabe, udvikle og teste tilgængelighed på websteder og for mobilapplikationer. Senest har de lige før påske indgået en generel aftale med Aalborg Kommune om rådgivning og test af tilgængeligheden på de kommunale websteder de kommende 12 måneder.

 

Supplerer hinanden

De to virksomheder i det nye konsortium er Inklusio ApS og Inqlude IT ApS, der nu er flyttet sammen i kontorfællesskabet GrowAAL East i Aalborg Øst. Inklusio ApS ledes af Stein Erik Skotkjerra, der har stor erfaring med strategisk rådgivning, og har ekspertviden inden for webtilgængelighed og digital inklusion, mens Inqlude IT ApS med Orla Pedersen i spidsen er en nonprofitvirksomhed med ekspertviden inden for webtilgængelighed, brugervenlighed og teknisk rådgivning og uddannelse inden for området.

 

Samtlige medarbejdere hos Inqlude IT ApS var tidligere ansat hos virksomheden Special Minds’ Aalborg-afdeling, og har for de flestes vedkommende en autismeprofil og helt særlige ekspertkompetencer inden for IT og webtilgængelighedsområdet.

 • Vores medarbejdere er særligt uddannede og trænede i at teste tilgængeligheden på de offentlige websteder og mobilapplikationer, forklarer Orla Pedersen.

De to firmaers medarbejdere er vant til at arbejde sammen på projekter inden for området, blandt andet har de en omfattende kontrakt med Digitaliseringsstyrelsen, som de skal teste 200 websteder for i løbet af 2021.  

 • Tilsammen har vi også stor viden om den proces og de intentioner, der ligger bag udvikling af standarden og lovgivningen i Danmark og Europa i øvrigt, oplyser Stein Erik Skotkjerra fra Inklusio ApS.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Stein Erik Skotkjerra, Inklusio ApS, tlf 26343455, ses@inklusio.dk

og

Orla Pedersen, Inqlude IT ApS, tlf 42248780, ope@inqludeit.dk

Stein Erik og Orla på kontoret