Aalborg Kommune

Kommunal webtilgængelighed - test og undervisning

I dag kan kommunens medarbejdere selv arbejde videre med tilgængelighed

Kommunal webtilgængelighed er blevet en realitet. Aalborg Kommune stod overfor en større opgave, da det i 2020 blev lovpligtigt, at alle offentlige websteder skal være tilgængelige for alle borgere uanset eventuelle handicaps eller funktionsnedsættelser.

For at sikre, at Aalborg kommune kunne overholde alle krav til webtilgængelighed har vi siden 2021 samarbejdet med kommunens medarbejdere og testet tilgængeligheden på deres forskellige websteder. 

Aalborg Kommune har bl.a. benyttet sig af vores verifikationstest af websteder og appsAalborg Kommune har også bestilt os til at sørge for, at deres medarbejdere fik undervisning i tilgængelighed for dokumenter.

Opgaven er løst i et samarbejde med Inklusio.

Undervisning i tilgængelighed og webtilgængelighed - kommunal webtilgængelighed
Vi har stået for undervisning i tilgængelighed for Aalborg kommune

Kommunal webtilgængelighed: Kunne du tænke dig en lignende løsning?

Det har Aalborg kommune fået lavet

Test og blåstempling af apps

Gigantum
Haraldslund
Statistisk Årbog

Undervisning i kommunal webtilgængelighed

Generel forståelse af tilgængelighed og hvordan man tester tilgængelige skabeloner og dokumenter

Test af eksterne løsninger

Dit blad i "Sway"
Presse-løsning