Region Nordjylland

Webtilgængelighed i apps

Mere end ni forskellige apps fra Region Nordjylland er nu blåstemplede​

Webtilgængelighed i apps er en del af loven om tilgængelighed for offentlige websteder og apps. 

Region Nordjylland er et af de offentlige organer, som siden september 2020 har sikret at dette er i orden. De er særligt forpligtigede til at sørge for, at deres apps skal kunne anvendes af borgere med funktionsnedsættelser. 

For at hjælpe med dette testede vi regionens apps  og kom efterfølgende med konkrete løsninger på de fundne udfordringer.

Her er nogle eksempler på hvad vi fandt:

  • Kontrastudfordringer
  • Manglende understøttelse af forstørret tekst
  • Manglende adgang med skærmlæser og tastatur

Efter at have overdraget og gennemgået resultaterne af testen for regionen og deres leverandører hjalp vi dem med at tilpasse løsningerne.

Applikationerne er derefter rettet til efter best practices, genpubliceret og afslutningsvis efterprøvet ved en opfølgende test.

Inden vi afsluttede opgaven har vi fået sikret, at alle apps fuldt ud overholder den gældende lovgivning.

Vi har løst opgaven i samarbejde med vores partnere hos Inklusio og Diversa Consult.

Logo

Kundeudtalelse

"Vi har først og fremmest lært noget om, hvad det vil sige at have en funktionsnedsættelse og hvor vigtigt det er, at ikke mindst sundhedsapps kan bruges af alle. Rent fagligt har vi fået en stor indsigt i test-arbejdet og i det hele taget er det en spændende rejse, vi har været på sammen med vores leverandører, lige som vores interne IT-ansatte har lært af samarbejdet"
Lene Terien Adamsen
Telesundhed, Region Nord​

Det har regionen fået lavet

Test af apps for Region Nord

For Region Nord har vi gennemgået deres webtilgængelighed i apps. Efterfølgende er vi kommet med konkrete løsninger på de fundne udfordringer.

Eksempler på gennemgåede apps

OTH Nord for KOL patienter
OTH gravide
Mine aftaler
Mit hospital

Tilgængeligheds
erklæring

Vi har hjulpet regionen med at skrive deres tilgængelighedserklæring,.

Med en tilgængelighedserklæring kan brugere med funktionsnedsættelse orientere sig om appens tilgængelighed.

Kunne du tænke dig en lignende løsning?